วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

เยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกฯ จว.สตูล

เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑ นางจินต์จิรา กะจิ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย จ.ส.อ.ธีระวัฒน์ ทำบัวชา พนักงานส่งเสริม อาชีพ ผศ.ส.ข. เยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกฯ ตามสั่งการ ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยม ผศ.ส.ข. จำนวน ๒ ราย (ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน และเพื่อส่งไปรับการรักษาพยาบาล              ที่ รพ.ผศ.) จำนวน ๑ ราย ดังนี้
๑. พลฯ ประสิทธิ์ มุสิกขะพันธ์ ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๔๒๑๒๔/๒๓ ณ บ้านเลขที่ ๑๙๔ ม.๕ ต.สาคร อ.ท่าแพ จว.สตูล พิการแขนซ้ายลีบและกระดูกไหปลาร้าซ้ายหัก โดนรถสิบล้อชน              ปี พ.ศ.๒๕๓๖


๒. อส.ทพ.สิทธิพัฒน์ ช่วยเรือง ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๒๘๕๐๖๘/๖๐ ณ บ้านเลขที่ ๒๒/๑ ม.๕ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จว.สตูล พิการ ขาซ้ายสั้นกว่าข้างขวา เคลื่อนไหวลำบาก ถูกยิงที่สะโพกซ้าย ปี พ.ศ.๒๕๔๒ และประสบอุบัติเหติ มอเตอร์ไซค์ล้มซ้ำที่เดิม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕


๓.พลฯ พรพนา ขำนุ้ย ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๒๔๔๕๕๖/๓๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๓ ม.๗ ต.น้ำผุด อ.ละงู จว.สตูล โดนเปลือกยางดีดตาขณะกรีดยาง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙  ตาอักเสบ ๒ วัน ติดเชื้อ รับการรักษาที่ รพ.หาดใหญ่ จว.สงขลา (ปัจจุบันตาซ้ายมองไม่เห็นชัดเจน) ขอรับการรักษาที่ รพ.สตูล ก่อนไปรับการรักษาที่ รพ.ผศ.ซีพี ออลล์ เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ทำงานในบริษัท

เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑ นายนภดล ปัญโญ รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย พนักงงาน ผศ.ส.ข. และ นายสมชาย  คงกระพันธ์ ผจก.บริษัท ซีพี ออลล์ ได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ และทหารนอกประจำการ พิการ และร่วมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับทหารผ่านศึกฯ จำนวน ๓๓ นาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ผศ.ส.ข.

ซีพี ออลล์ เยี่ยมทหารผ่านศึกฯ ที่ทำงานในบริษัท

เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑ นายนภดล ปัญโญ รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย นายสมชาย คงกระพันธ์ ผจก.บริษัท

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข.ร่วมงานวันสายใจไทย

         เมื่อวันที่  2 เมษายน 2561 พนักงาน ผศ.ส.ข.ร่วมงานวันสายใจไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึง               พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสงกรานต์

      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 พนักงาน ผศ.ส.ข.ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทย ทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42/หส.ผศ.ส.ข. เป็นประธานในพิธี

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข.ออกกำลังกายบริหารประจำสัปดาห์

เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๑ พนักงาน ผศ.ส.ข. ร่วมกันออกกำลังกายบริหารประจำสัปดาห์ หน้าบริเวณ สนง.
เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัย และเพื่อความสามัคคีกับองค์กร