วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข.ตรวจเยี่ยมสภาพบ้าน ทหารผ่านศึกฯ ที่ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน บัตรชั้นที่ ๒-๔

เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑ นางจินต์จิรา กะจิ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ตรวจเยี่ยมสภาพบ้านทหารผ่านศึกฯ ฐานะยากจน พิการ พร้อมกับสอบประวัติทหารผ่านศึก และครอบครัว ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ จำนวน ๕ ราย ในเขตพื้นที่ อ.เทพา, อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ดังนี้๑. ส.ต.ชม อัสสะนะ อายุ ๕๖ ปี ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๔๖๙๔๓/๒๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๖๐
 ม.๖ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา พิการ แขน-ขาซ้ายอ่อนแรง
 ๒. ส.ต.ชัยรัตน์ หัสชัย อายุ ๔๘ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๘๖๕๒๘/๖๐  ณ บ้านเลขที่ ๔๑/๖ ม.๑ ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา พิการ แขน-ขา อ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง ต้องใช้อุปกรณ์พยุงตลอดเวลา
 ๓. พลฯ ประกอบ บุญกอบแก้ว อายุ ๕๕ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๒๒๑๑๕/๓๐ ณ บ้านเลขที่  ๕๗/๔ ม.๓ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พิการ ขาทั้ง ๒ ข้างอ่อนแรง ๔. พลฯ เจะเง๊าะ อีสอปูเต๊ะ อายุ ๕๗ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๒๑๐๗๘/๒๗ ณ บ้านเลขที่ ๑/๙ ม.๓ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พิการ ทางสมอง แขน-ขา อ่อนแรง พูดไม่ได้
๕. พลฯ รอสาลี ลีเปง อายุ ๔๗ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๕๕๘๕๖/๓๗ ณ บ้านเลขที่ ๗๖/๕ ม.๑ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พิการ การทรงตัวไม่ดี เดินเซ

ผศ.ส.ข.บรรยายสิทธิให้กับหน่วยงานที่กำลังปฎิบัติหน้าที่

เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๑ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข., พนักงาน ผศ.ส.ข. ไปชี้แจงบรรยายสิทธิให้แก่หน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่ในสายงานการป้องกันประเทศ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับจาก อผศ. ที่รับผิดชอบกำลังพลในหน่วยงาน ร.๕ พัน ๓ พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนในการทำบัตรก่อนปลดประจำการให้กับกำลังพล ณ ห้องประชุม ร.๕ พัน ๓

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข.ไปจดทะเบียนจำนองทหารผ่านศึกกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพ

เมื่อ ๙ ก.ค.๖๑ นายอัษฏพล ปัญโญ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ข. ไปจดทะเบียนจำนองทหารผ่านศึกที่กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๒ ราย ดังนี้


๑.พลฯ นรุณ พยัคพันธ์ ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๒๑๓๖๕๗/๕๑ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู

๒. พลฯ ไสว รองเดช  ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๑๔๔๒๙/๒๑ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล


ผศ.ส.ข.ไปจดทะเบียนจำนองทหารผ่านศึกกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพ

เมื่อ ๕ ก.ค.๖๑ นายอัษฏพล ปัญโญ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ข.ไปจดทะเบียนจำนองที่ดินทหารผ่านศึกที่กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๒ ราย ดังนี้๑ พลฯ นันท์ สาโมลี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๕๑๓๐๑/๒๙ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

๒. นางจำนง นาคประดิษฐ์ ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๐๐๓๑๘๖๙/๕๑ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขา ปากพะยูนผศ.ส.ข.ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.ข.,                      นายโชติ ศิริมุสิกะ รองนายก อบต.ควนโส, เจ้าหน้าที่ อบต.ควนโส, แกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก  อ.ควนเนียง จว.สงขลา ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม อ.ควนเนียง จว.สงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข. เข้าชี้แจงสิทธิของผู้ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ วันที่ ๓ ก.ค.๖๑

เมื่อ ๓ ก.ค.๖๑ นายเริงยุทธ  เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข. และ นางธันย์วฤนท์  ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. เข้าชี้แจงสิทธิของผู้ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ให้กับหน่วยงาน ร.๕ พัน ๑        และ ร.๕

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข.นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาของมูนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๑ ว่าที่ ร.ต.หญิง จรัสศรี ตรีพงค์ พนักงานสวัสดิการ ผศ.ส.ข.ได้นำ น.ส.รัฐประภา อิแอ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก นักเรียนทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มารับมอบทุนฯ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ถ.วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพฯ