วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.บรรยายสิทธิให้กับทหารก่อนปลดประจำการของ พัน.ร.๘. กรม ร.๓ พล.นย. ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์


นางธันย์วฤนท์   ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. บรรยายสิทธิให้กับกำลังพลก่อนปลดประจำการของ        พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. จำนวน ๔๓ นาย ณ พัน.ร.๘ ฯ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา ใน ๓๐ เม.ย.๖๒


นางธันย์วฤนท์   ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. มอบบัตรผ่านศึกให้กับกำลังพลก่อนปลดประจำการของ        พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. จำนวน ๔๓ นาย ณ พัน.ร.๘ ฯ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา ใน ๓๐ เม.ย.๖๒ผศ.ส.ข.บรรยายสิทธิให้กับทหารก่อนปลดประจำการของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖


 นางธันย์วฤนท์   ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. และนายสุวิทวัส   ดาวมณี พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.ส.ข.       บรรยายสิทธิให้กับกำลังพลก่อนปลดประจำการของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จำนวน ๑๕๐ นาย           ณ ห้องประชุมกองพัน ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖  ใน ๒๙ เม.ย.๖๒


 นางธันย์วฤนท์   ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. และนายสุวิทวัส   ดาวมณี พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.ส.ข.           มอบบัตรผ่านศึกให้กับกำลังพลก่อนปลดประจำการของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จำนวน ๓๕ นาย           ณ ห้องประชุมกองพัน ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖  ใน ๒๙ เม.ย.๖๒วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ทำการ อบต.ตันหยงโป และ ณ ที่ทำการ อบต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล


เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผศ.ส.ข.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ด้านบริการและด้านการเงิน ในเขตพื้นที่ ต.ตันหยงโป ณ ที่ทำการ อบต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ในการนี้ นายเริงยุทธ  เมืองศรีนุ่น  รอง หส.ผศ.ส.ข. ทำหน้าที่บรรยายสิทธิให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวฯ ที่มารับการสงเคราะห์มีทหารผ่านศึกฯ ให้ความสนใจและรับฟังการบรรยายสิทธิและมารับการสงเคราะห์ด้านบริการ ด้านการเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เปลี่ยนบัตรทหารผ่านศึกฯ

เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ด้านบริการและด้านการเงิน ในเขตพื้นที่ ต.เจ๊ะบิลัง ณ ที่ทำการ อบต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล มีผู้มารับการสงเคราะห์ด้านบริการ ด้านการเงิน เช่น ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก, เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เปลี่ยนบัตรทหารผ่านศึกฯ 


ผศ.ส.ข.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.ป่าพะยอม และ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง


เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผศ.ส.ข.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้การสงเคราะห์ด้านบริการและด้านการเงิน ในเขตพื้นที่  อ.ป่าพะยอม  ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม  จ.พัทลุง ในการนี้  จ.ส.อ. ธีระวัฒน์  ทำบัวชา เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุด บรรยายสิทธิ ให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ รับทราบสิทธิของตนเอง

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  ผศ.ส.ข. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้การสงเคราะห์ด้านบริการ และด้านการเงิน ในเขตพื้นที่ อ.ศรีบรรพต  ณ ที่ทำการหมู่บ้านสำนักวา หมู่ที่ ๙  ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ในการนี้ จ.ส.อ.ธีระวัฒน์  ทำบัวชา    เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดบรรยายสิทธิให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวฯ              ที่มารับการสงเคราะห์   
        

ผศ.ส.ข.เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว


เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒ นายเริงยุทธ  เมืองศรีนุ่น  รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ข. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ ที่สูงอายุ และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ให้แก่พลฯ หมึก  ทองเนื้อห้า อายุ ๙๖ ปี             ณ บ้านพักอาศัย อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.ส่งมอบพันธุ์ปลาให้ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้น๑

วันนี้​ ๒๔ เม.ย.๖๒ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ นายสุวิทวัส​ ดาวมณี​ พนักงานส่งเสริมอาชีพ​ ผศ.ส.ข.​ รับมอบพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ​ จากนางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด​พัทลุง​ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี นางเพ็ญประภา​ แพรวิเศษ เป็นตัวแทนมอบ​ และส่งมอบพันธุ์ปลา                  ให้แก่​ นางวิชุฎาพร​ ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่๑ ไว้เพราะเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไป