วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ครั้งท่ี ๑/๖๒

เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๑ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.ข. และ พลฯ วินัย หมาดกาเซ็ม ประธานแกนนำทหารผ่านศึก อ.ละงู จว.สตูล ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ และพบปะ ทหารผ่านศึก ในเขตพื้นที่ อ.ละงู จว.สตูล พร้อมนี้ได้ให้การบริการในด้านการเงินและด้านการสงเคราะห์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือครั้งคราว, การทำบัตรใหม่และบัตรเปลี่ยน, บรรยายสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับจาก อผศ., เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและพิการ จำนวน ๖ ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท และมอบอุปกรณ์ไม้เท้า ๑ ราย ดังนี้


๑.นายสำราญ ทอดทิ้ง อายุ ๗๕ ปี ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๓๓๓๗๗ ณ บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๑ ต.น้ำผุด อ.ละงู จว.สตูล
๒. นางรอปะ แส้หมูด อายุ ๗๘ ปี ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๓๑๘๔๘ ณ บ้านเลขที่ ๒๑ ม.๒ ต.แหลมสน อ.ละงู จว.สตูล
๓.นางตะม๊ะ โสสนุ้ย อายุ ๘๑ ปี ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๑๑๖๑๐ ณ บ้านเลขที่  ๓๖ ม.๓ ต.กำแพง อ.ละงู จว.สตูล
๔. นางยะ ดิษฐะ อายุ ๘๓ ปี ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๑๕๗๒๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๐   ม.๓ ต.ละงู อ.ละงู จว.สตูล
๕. นายดำ ไชยศักดิ์ อายุ ๘๔ ปี ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๓๓๔๕๖ และ
๖. นางมะโสม ไชยศักดิ์ อายุ ๘๐ ปี ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๓๓๔๕๗ ณ บ้านเลขที่ ๓๓๕ ม.๑๒ ต.ละงู อ.ละงู จว.สตูล

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข. ตรวจเยี่ยมสภาพบ้านทหารผ่านศึกฯ ที่ขอรับการสงเคราะห์เงินรายเดือน

เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑ นางจินต์จิรา กะจิ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ตรวจเยี่ยมสภาพบ้าน และตรวจสอบประวัติทหารผ่านศึกฯและครอบครัว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า,มอบอุปกรณ์ไม้เท้า, ติดตามเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๖ ราย ดังนี้

                                      

๑.พลฯ ปรีชา เกื้อทอง ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๐๗๐๖๙/๒๖ ติดตามเอกสาร รพ.ผศ.ต้องการใบรับรองแพทย์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท และมอบอุปกรณ์ไม้เท้า ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒ ม.๒ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จว.พัทลุง


 ๒. พลฯ สมยศ ชูชิต ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๖๔๗๖๗/๒๔ ณ บ้านเลขที่ ๒๗๗ ม.๑ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จว.พัทลุง มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท


๓.พลฯ ทนงศักดิ์ ชูเหล็ก ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๒๙๑๔๖๗/๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๒๑๑ ม.๑ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท


๔. พระภิกษุ พลฯ ชัยวัตร สังขโชติ ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๓๐๓๐๙๐/๔๘ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำวังทอง ม.๓ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จว.พัทลุง มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท


๕. สมาชิก ชม เกิดฉิม ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๒๑๘๕๙/๓๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๘๕ ม.๓ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จว.พัทลุง มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท


๖. พลฯ รัตน์ ถนอมพงษ์ ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๐๖๖๐๓/๒๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๒ ม.๗ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จว.พัทลุง มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท และมอบอุปกรณ์ไม้เท้า

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข. บรรยายสิทธิให้แก่กำลังพลปฏิบัติหน้าที่

  เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย นางธันย์วฤนท์ ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ชี้แจงบรรยายสิทธิให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการป้องกันประเทศ เพื่อให้รับทราบสิทธิต่างๆ ณ ห้องประชุมมีเกียรติ กองกำกับการ ๙ กองฝึกพิเศษกองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดน
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข. ตรวจเยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกประสบภัยพิบัติ

เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๑ นางจินต์จิรา กะจิ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ได้ไปตรวจสอบบ้านซึ่งเกิดวาตภัยลมพัดที่มีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายพัดต้นมะพร้าวที่อยู่รอบๆบริเวณบ้านล้มทับส่วนที่เป็นห้องน้ำของบ้านเสียหาย เกิดเมื่อ ๗ ก.ย.๖๑ ของบ้าน อส.ทพ.สมพงค์ มิ่งทอง ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๒๓๘๔๗๙/๖๔ ณ บ้านเลขที่ ๓๒/๕ ม.๑ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จว.สงขลา

                                     
ผศ.ส.ข. ร่วมงานสดุดีเชิดชูเกียรติ ทหารผ่านศึกเสียชีวิต

เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๑ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง จรัสศรี ตรีพงค์ พนักงานสวัสดิการ ผศ.ส.ข. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.จรัล เอียดเมือง ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๒    เลขที่ ๐๐๗๘๓๙๘/๔๔ ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกสมัยสงครามเวียดนาม ณ สำนักงานสงฆ์วิมุตินาราม        บ้านเหนือ ม.๔ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา โดยมี นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส. ผศ.ส.ข. เป็นประานในพิธี พร้อมนี้ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท ให้กับทายาท 


วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ผศ.ส.ข. บรรยายสิทธิให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย นางธันย์วฤนท์ ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ชี้แจงบรรยายสิทธิให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการป้องกันประเทศ เพื่อรับทราบสิทธิต่างๆ ณ ห้องประชุม ร.๕ พัน. ๑

ผศ.ส.ข. ร่วมประชุมโครงการประชุมแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อการสงเคราะห์จังหวัดสตูล

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๑ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย นางธันย์วฤนท์ ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. และ ร.ต.พิชยุตม์ พลายอิน  ร.น.นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสตูล ร่วมกันประชุมโครงการประชุมแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อการสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการ อ.ควนกาหลง จว.สตูล